12rai Rimtai Maerim Chiangmai, Property.

Resort house in Chiang Mai. @Maerim

kaotong Plantation, herbs.

มะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์ที่ผิดปกติ แบ่งตัวและเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเนื้องอกร้าย และรุกรานอวัยวะข้างเคียงจนเกิดความเสียหายต่ออวัยวะนั้นๆและทั่วร่างกาย

โดยทั่วไปโรคมะเร็งมี 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1-4 ซึ่งทั้ง 4 ระยะอาจแบ่งย่อยได้อีก ส่วนมะเร็งระยะศูนย์ ยังไม่จัดเป็นมะเร็งอย่างแท้จริง เพราะเซลล์มีเพียงลักษณะเป็นมะเร็ง แต่ยังไม่มีการรุกรานเข้าเนื้อเยื่อข้างเคียง

ระยะที่ 0 : เซลล์มีลักษณะเป็นมะเร็ง มีจำนวนน้อยมาก (อัตราอยู่รอดที่ 5 ปี ภายหลังการรักษาระยะนี้ คือ 90-95%)

ระยะที่ 1 : ก้อนเนื้อ/แผลมะเร็งมีขนาดเล็ก ยังไม่ลุกลาม (อัตราอยู่รอดที่ 5 ปี ภายหลังการรักษาระยะนี้ คือ 70-90%)

ระยะที่ 2 : ก้อน/แผลมะเร็งขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มลุกลามภายในเนื้อเยื่อ/อวัยวะ (อัตราอยู่รอดที่ 5 ปี ภายหลังการรักษาระยะนี้ คือ 70-80%)

ระยะที่ 3 : ก้อน/แผลมะเร็งขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียง และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เป็นมะเร็ง อวัยวะ (อัตราอยู่รอดที่ 5 ปี ภายหลังการรักษาระยะนี้ คือ 20-60%)

ระยะที่ 4 : ก้อน/แผลมะเร็งขนาดโตมาก และ/หรือลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียง จนทะลุ และ/หรือเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ก้อนมะเร็ง โดยพบต่อมน้ำเหลืองโตคลำได้ และ/หรือมีหลากหลายต่อม และ/หรือแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต และ/หรือหลอดน้ำเหลือง/ กระแสน้ำเหลือง ไปยังเนื้อเยื่อ/ อวัยวะที่อยู่ไกลออกไปเช่น ปอด ตับ สมอง ไขกระดูก (อัตราอยู่รอดที่ 5 ปี ภายหลังการรักษาระยะนี้ คือ 0-15%)

โดยปกติร่างกายจะเกิดเซลล์ที่ผิดปกติจากการแบ่งตัวมากมายมหาศาลราว 2-4 หมื่นล้านเซลล์ในแต่ละวันตลอดเวลา ในทางการแพทย์แล้วการแบ่งตัวของเซลล์จะมีความแม่นยำมาก เซลล์ลูกหลานที่เกิดขึ้นใหม่จะมีลักษณะตรงกันกับเซลล์แม่ไม่มีผิดเพี้ยน แต่ในความเป็นจริงเซลล์ที่แบ่งตัวเกิดใหม่ทั้งหลายเหล่านี้จะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ประมาณ 1 ในล้านส่วนเสมอ หมายความว่า เซลล์ลูกหลานที่เกิดขึ้นใหม่ล้านเซลล์ก็จะมีเซลล์ที่ผิดปกติ เซลล์เพี้ยน เซลล์ภูมิแพ้หรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้น 1 เซลล์เป็นประจำ ดังนั้นภายในตัวเราจึงมีโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งวันละ 2-4 หมื่นเซลล์ทุกวัน ตามอัตราส่วนที่เกิดเซลล์ใหม่ข้างต้น ไม่นับจำนวนเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นจากการชักนำของสารพิษก่อมะเร็งที่เรานำเข้าสู่ร่างกายของเจ้าของในรูปแบบต่างๆทุกวัน แต่ระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อนของเราจะคอยควบคุมและกำจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นไม่ให้สะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้น จนเกิดโรคมะเร็งตลอดเวลา ดังนั้นคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงไม่เป็นมะเร็ง ยกตัวอย่างที่ชัดเจนคือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด NK Cell(Natural Killer Cell)หรือเซลล์นักฆ่าที่เป็นกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มย่อยๆหลายชนิด ต่างก็มีคุณสมบัติในการทำลายเซลล์มะเร็ง ไวรัสและเซลล์แปลกปลอมทั้งหลายโดยธรรมชาติ ตามภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้ คือ https://www.youtube.com/watch?v=HNP1EAYLhOs   ดังนั้นหากร่างกายมีจำนวน NK Cell มากและทำงานเก่ง(NK Cell Activity) จำนวนเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นใหม่หรือสะสมอยู่บ้าง ก็จะถูกกำจัดออกไปได้เรื่อยๆ สารสกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์ที่ผู้เขียนจะขอเรียกเป็น คาวตองฯซึ่งที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเรากินคาวตองฯไปกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสเต็มเซลล์และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็น เม็ดเลือดขาว NK Cell ที่มีคุณสมบัติทำลายเซลล์มะเร็งได้นี้ แม้ว่าเรายังไม่เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ทั้งหมดของคาวตองฯเหมือนกับกรณีที่วงการวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจกลไกการทำงานของยาพาราเซตามอลที่ใช้แก้ไข้ ลดปวดที่ใช้กันมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่า กลไกการทำงานเพื่อแก้ปวดเป็นอย่างไร โดยเฉพาะกลไกการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุล ทั้งๆที่พาราเซตามอลสังเคราะห์และนำมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 และมีจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2498 เป็นต้นแล้ว ในท้ายบทความนี้ ท่านอาจลองใช้วิจารณญาน ของตัวท่านเองและสืบค้นข้อมูลอื่นๆมาช่วยการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง

 

herb kaotong capsule, chiangmai.

มะเร็ง หรือทางการแพทย์ว่า เนื้องอกร้าย เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเนื้องอกร้าย และรุกรานร่างกายส่วนข้างเคียง มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังร่างกายส่วนที่อยู่ห่างไกลได้ผ่านระบบน้ำเหลืองหรือกระแสเลือด ไม่ใช่ว่าเนื้องอกทุกชนิดจะเป็นมะเร็ง เพราะเนื้องอกไม่ร้ายไม่ลุกลามอวัยวะข้างเคียงและไม่กระจายไปทั่วร่างกาย มีมะเร็งที่ส่งผลต่อมนุษย์ที่ทราบแล้วกว่า 200 ชนิด จริงๆแล้วก็ยังไม่มีคำจัดความใดๆเพียงหนึ่งคำจำกัดความที่จะบอกเรื่องมะเร็งได้ ลักษณะหลายประการของเนื้องอกที่พบเช่นมันสามารถส่งสัญญานเพื่อการขยายเซลล์ของมันได้อย่างต่อเนื่อง เจริญไปรุกรานเซลล์ที่อยู่ข้างเคียง ทนทานไม่ยอมหมดอายุเหมือนเซลล์ทั่วไปโดยมีความสามารถที่จะขยายเผ่าพันธุ์แบบไม่ยอมตาย มันเหนี่ยวนำให้มีการสร้างเส้นเลือดงอกขึ้นมาใหม่ และมีการรุกรานและกระจายตัวออกไปได้เรื่อยๆ เหล่านี้ก็เป็นลักษณะที่เราพบได้ในมะเร็งโดยทั่วไป มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมถึง 90-95% มีเพียง 5-10% เท่านั้นที่เป็นผลมาจากกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุให้คนเป็นมะเร็งเสียชีวิตเช่น การสูบบุหรี่(25-30%)  การติดเชื้อก่อโรค(15-20%) รังสีต่างๆ(10%) ทีเหลือเกิดจากความเครียด การขาดการออกกำลังกายและมลพิษ มันแทบเป็นไปไม่ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุก่อมะเร็งในแต่ละคน เพราะมะเร็งเกิดจากสาเหตุรวมๆกันหลายอย่างมาก ยกตัวอย่างถ้าคนสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่มะเร็งปอดของเขาอาจเกิดจากการสูบบุหรี่  แต่คนทุกคนก็อาจมีโอกาสเกิดมะเร็งปอดได้นิดหน่อยจากมลภาวะในอากาศหรือรังสีต่างๆซึ่งคนนั้นก็อาจเป็นมะเร็งปอดจากสาเหตุเล็กน้อยนั้นก็ได้

มะเร็งสามารถตรวจพบได้หลายวิธี รวมทั้งการมีอาการและอาการแสดงบางอย่าง การตรวจคัดกรองโรค หรือการสร้างภาพทางการแพทย์ เมื่อตรวจพบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งแล้ว จะมีการวินิจฉัยโดยการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยปกติ มะเร็งรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัดและการผ่าตัด โอกาสการรอดชีวิตของโรคมีหลากหลายมากขึ้นอยู่กับชนิดและตำแหน่งของมะเร็งและขอบเขตของโรคเมื่อเริ่มต้นการรักษา มะเร็งสามารถเกิดในบุคคลทุกช่วงอายุ แต่ความเสี่ยงการกลายเป็นมะเร็งนั้นโดยปกติจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ยกเว้นมะเร็งน้อยชนิดที่พบมากกว่าในเด็ก ในปี 2550 มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของมนุษย์ 13% ทั่วโลก (7.9 ล้านคน) อัตรานี้เพิ่มสูงขึ้นเพราะมีผู้รอดชีวิตถึงวัยชรามากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทยพบมะเร็งปอดมากที่สุดรองลงมาคือโรคมะเร็งตับ ส่วนผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด รองลงมาคือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม 

hh herbthailand

ในปี พ.ศ. 2553 สถิติมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย ในชายพบมะเร็งหลอดลมและมะเร็งปอด 23.6 % ในหญิงพบมะเร็งเต้านม 47.8% ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในโลกที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเช่น เจ้าหญิงวิคตอเรีย พระราชกุมารี อิงกริด เบอร์กแมน หรือมาเรียนาแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสเปนฯ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ท่านที่เคราะห์ร้ายจากโรคมะเร็งเป็นผู้มีชื่อเสียง มีฐานะมั่นคงด้านการเงิน สามารถแสวงหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในสาขาวิชาการมารักษาเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถรักษามะเร็งของท่านให้หายได้ เราลองมาจินตนาการถึงว่าเมื่อเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ตกและมีคนตายด้วย คงเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่หลายฉบับแน่นอน เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและทำให้คนตายเหมือนเครื่องบินโดยสารตกวันละ 8-10 ลำทุกวันแต่คนเหล่านั้นตายด้วยโรคมะเร็ง คนอเมริกาป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกปีๆละ 2 ล้านคน หนึ่งในสามคนของพวกเราถูกโจมตีด้วยโรคมะเร็งสักหนึ่งครั้งตลอดช่วงอายุของเรา แม้ว่าเราจะอาศัยอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา การแพทย์ตะวันตกยังไม่สามารถเข้าใกล้วิธีการ “รักษาโรคมะเร็งให้หายขาด” ได้เลย ในขณะที่โรคมะเร็งระบาดไปทั่วทั้งโลก สถิติการเป็นมะเร็งได้กลายเป็นสิ่งที่พูดแทนมะเร็งเหล่านี้เองว่า

    • ต้นปี ค.ศ. 1900(พ.ศ.2443) มีคน 1 ใน 20 คน ร่างกายมีสัญญานป่วยเป็นมะเร็ง
    • ประมาณปี ค.ศ. 1940(พ.ศ. 2483) มีคน 1 ใน 16 คน ร่างกายมีสัญญานป่วยเป็นมะเร็ง
    • ประมาณปี ค.ศ. 1970(พ.ศ. 2513) มีคน 1 ใน 10 คน ร่างกายมีสัญญานป่วยเป็นมะเร็ง
    • ปัจจุบัน สถิตินี้คือ มีคน 1 ใน 3 คน ร่างกายมีสัญญานเป็นมะเร็ง

สำหรับประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 2557 จำนวน 47,086 คน มากกว่าโรคระบาดที่ไม่ติดต่ออื่นๆคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด(29,689 คน) โรคเบาหวาน (6,114 คน) และโรคถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นเรื้อรัง (1,619 คน)[i]

ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค(CDC)สหรัฐอเมริกาบอกเราว่า ในปี 2556 มีคนราว 1 ล้านหกแสนคน ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยมะเร็ง หากคนตายจากโรคมะเร็งลดลง(ตามข่าว)แต่ทำไมคนป่วยด้วยมะเร็งกลับเพิ่มจำนวนขึ้น  คำตอบในเรื่องนี้ง่ายมาก สงครามต่อสู้กับโรคมะเร็งที่ผ่านมา กว่า 40 ปี เราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างน่าตลก เป็นเรื่องความโหดร้ายของวงการยานานาชาติ

ยาเคมีรักษามะเร็ง การฉายรังสี ค่าตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัด ค่ารักษามะเร็งมาตรฐานที่ผู้ป่วยจ่ายประมาณ 1 ล้าน 6 แสนบาท ยาเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งเป็นยาที่แพงที่สุดในบรรดายาที่ใช้รักษาโรคทั้งหลาย ค่ายาต่อเดือนอยู่ในช่วง 9.6 หมื่นถึง 2.24 แสนบาทต่อเดือน              

ยุทธวิธีวิธีป้องกันมะเร็ง

มันเป็นเรื่องง่ายที่จะลดความเสี่ยงต่อมะเร็งที่คุณสามารถทำได้ อย่ารอจนกว่าจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งจึงค่อยทำ คุณต้องเริ่มทำเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ การป้องกันมะเร็งนั้นง่ายกว่าการรักษามากนัก ผมเชื่อว่าคุณสามารถขจัดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังได้โดยสิ้นเชิง และยังช่วยพัฒนาโอกาสที่จะหายจากโรคมะเร็งได้ถึงรากถึงโคนหากคุณมีมะเร็งอยู่ในตัว

 

herb heal health

ความเห็นที่ตรงกันจากทุกมุมโลกก็คือ วิธีป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งง่ายกว่าการรักษามะเร็ง แม้ว่าการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตจะเป็นวิธีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด เช่นการเปลี่ยนจากการนั่งทำงานในสำนักงานเกือบทั้งวันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงในการต่อสู้กับมะเร็งได้ดีขึ้น(https://www.youtube.com/watch?v=UM2f-qFZV3o  ) แต่ก็เป็นวิธีที่ทำได้ยากที่สุดด้วยเช่นกัน เนื่องจากกว่าที่จะเกิดเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต ก็ต้องทำมานานหรือฝึกทำโดยจิตใต้สำนึกมานาน การปรับแก้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องใช้เวลานานกว่าจะฝืนใจทำได้ ผมมีความเห็นว่าระหว่างการปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อต่อสู้กับมะเร็ง คงต้องใช้การแพทย์ทางเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพมาใช้ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งก็เข้ากับหลักการบำบัดด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่มีการศึกษาในต่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  (  https://www.youtube.com/watch?v=aobxYfY-8p0) เช่นการลดภาระงานของภูมิคุ้มกัน(ปรับพฤติกรรมแย่ๆ)ก่อน แล้วกินสารที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน(เพิ่มภูมิคุ้มกัน) ดังนี้ก็จะสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า เมื่อร่างกายอ่อนแอโรคภัยก็รุมเร้า ร่างกายแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มี เป็นสมการที่กลับไปกลับมาได้ โดยมีสมุนไพรดีๆเป็นตัวเร่งสมการให้ขับเคลื่อนไปหน้าหรือถอยหลังตามคุณภาพของสมุนไพรนั้นๆ

 สารสกัดสมุนไพรคาวตอง

ติดต่อรายละเอียด

 Tel. 081 4726987 (Dtac); 081 1639887(Ais)  

 email: panu009@gmail.com

 https://web.facebook.com/chiangmaiassetworld/

QrCode ,panu0010,cm-estate

 Line Id: panu0010

บ้านพร้อมสวนกาแฟ เชียงใหม่

28rai coffeefarm Tepsadej, Chiangmai.

House on Highland with Coffee Plantation, Doisaket, Chiangmai.

ทาวน์โฮมรังสิต/ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

20sqw Lamlonga PathomThani, Thailand

联排别墅 3 间卧室,靠近梦想世界公园,Lamlomka-Rangsit,巴吞他尼。

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

Thanachart, สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

ใกล้วัดดอยคำ-สวนราพฤกษ์

519sqw land, Maehia, Doikam Roadside, ChiangMai

Roadside to Wat Doikham, Maehia Subistrict.

สวนลิ้นจี่บนเนินเขา 4 ไร่

4rai Hillslope Lychee PongValley, chiangmai.

ใกล้รีสอร์ทในหุบเขาบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ตึกแถวติดถนนห้วยแก้ว

22sqw Shophouse Hoikeaw.ChiangmaiCity

ด้านหลังติดถนนศิริมังคลาจารย์ - ย่านนิมมานเหมินท์

9 Rooms guesthouse

guesthouse4sale santitham chiangmai. realestate.

with a restaurant near Kad Suan Kaew, city - Chiang Mai

Nimmana Condo

47sqm Nimana condominium,chiangmai properties.

คอนโดฯย่านนิมมานฯ พร้อมเข้าอยู่

HFM Top up Bonus
gofx.com

GOFX double bonus, Forex trade.

Resort for sale, Chiangmai.
ขายคอนโดมิเนียม
ขายตึกแถวต่ำกว่าราคาประเมิน

TownhomwBuilding chomJan chiangmaicity. properties.

Shophouse for sale near Chiangmai Airport, City.

ขายอพาร์ทเม้นท์
บ้านโครงการจัดสรรคุณภาพ ใกล้เมือง

VintageHome Sankampeang BaanNaChuen Chiangmai.thailand

ขายอพาร์ทเม้นท์ใกล้มหาวิทยาลัย

1rai Apartment MaeJoUniversity 68rooms, Chiangmai.

ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ประกาศล่าสุด

GoFx copy trade

FXpro Forex

บ้านติดแม่น้ำปิง พื้นไม้สักทอง อ.สารภี

teak would house in chiangmai, Thailand.

ติดแม่น้ำปิง 5 ห้องนอน

Saraphi-ChiangMai.

10rai Tawangtal building Chiangmai

Resort building for accommodations business. Outer ring Road.

กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือได้

Banana camera, กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือได้

ขายที่ดินแปลงใหญ่

533rai maefak sansai Chiang.mai.Thailand

แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Sephora แหล่งรวมเมคอัพ

Sephora Thailand

 สกินแคร์ แฮร์แคร์ และไอเทมความงามชื่อดังจากทั่วโลก จากแบรนด์ดังจากทั่วโลก ช้อปสบายง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว


FBS BANNER, FOREX BROKER

Doisaket - Chiangmai. Properties.

Creekside resort, Chiangmai.

Resort Projects. Doi Saket, Chiangmai.

ไร่กาแฟอราบิก้า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

CoffeeFarm Tepadej Chiangmai, properties.

ไร่กาแฟอราบิก้าสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 ม. 

ขายที่ดินหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

NongTong Hangdong2rai,chiangmai land.

หลังตลาดต้นโชค ใกล้สถานีตำรวจหนองตอง

ตึกแถวให้เช่า มีที่จอดรถ

ShopHouse 2Unit ManeeNopparat ChiangmaiCity

ตึกแถว 2 คูหาทะลุถึงกัน ประตูช้างเผือก