12rai Rimtai Maerim Chiangmai, Property.

Resort house in Chiang Mai. @Maerim

kaotong Plantation

โรคไทรอยด์เป็นพิษ และกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรคาวตองที่ผลิตโดยกรรมหมักชีวภาพ ซึ่งในบทความนี้จะขอเรียก “ คาวตองฯ” ว่ามีกลไกการออกฤทธิ์ต่อโรคไทรอยด์เป็นพิษมาเล่าให้ท่านทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพในกรณีที่ท่านประสบปัญหาเรื่องของโรคของต่อมไทรอยด์  โดยจะขอนำเอาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก“ คาวตองฯ” และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริงดังต่อไปนี้ครับ

จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและประสบการณ์ที่รวบรวมได้จากภาคสนามเพื่อการทำวิจัยต่อยอดในโครงการชื่อ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกิน “ คาวตองฯ” และโครงการวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องของทีมงานของพวกเรา ผมขอนำเอาข้อมูลดิบที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ที่กิน “ คาวตองฯ” แล้วเกิดผลดีต่อโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษมาวิเคราะห์กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะการแพทย์สะเต็มเซลล์ ภาพรวมกลไกการออกฤทธิ์ต่อโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ของ  “ คาวตองฯ” น่าจะเป็นดังนี้

 1. เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย สารออกฤทธิ์ใน“ คาวตองฯ” สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองให้ยับยั้งเชื้อก่อโรคที่เป็นเชื้อโรคอันตรายถึงอันตรายมาก ในจานเพาะเลี้ยงได้อย่างน้อย 5 ชนิด ภูมิคุ้มกันที่เกิดใหม่จึงลดภาระงานของร่างกายลงและเหลือภูมิต้านทานเดิมที่มีอยู่ไปต่อสู้กับสาเหตุของโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษได้มากขึ้น
 2. “ คาวตองฯ” มีคุณสมบัติกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตและเพิ่มจำนวนสะเต็มเซลล์ให้มากขึ้น สะเต็มเซลล์เป็นเซลล์ตั้งต้นในการเกิดขึ้นของเซลล์หลายชนิด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิแพ้ตัวเอง

ไทรอยด์เป็นพิษ เกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป โดยต่อมใต้สมองไม่สามารถควบคุมการหลั่งฮอร์โมนได้ ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไป เราไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเกี่ยวกับโรคนี้ และโรคนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลแต่อย่างใด แต่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่นกรรมพันธุ์และโรคเกรบ(Graves’ disease)หรือโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันตัวเองมาต่อต้านระบบภูมิต้านทานของตัวเอง ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นรีเซบเตอร์บนต่อมไทรอยด์ เพื่อให้มีการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป โรคไทรอยด์เป็นพิษพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 4-8 เท่า โรคนี้เกิดจากกรรมพันธุ์เช่น บางครอบครัวเป็นทั้งแม่และลูกสาว ผลของโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คือจะมีการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากเกินไป และต่อมจะมีขนาดโตขึ้นจนมองเห็นชัดเจน และทำให้การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายมากเกินไป เราอาจใช้วิธีจำง่ายๆเรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์ก็คือ เมื่อมีฮอร์โมนไทรอยด์มาก ทุกอย่างจะสูงตามระดับฮอร์โมน ส่วนการมีระดับฮอร์โมนต่ำ ทุกอย่างในร่างกายจะทำงานลดลง ดังนั้นโรคไทรอยด์เป็นพิษ จึงทำให้หัวใจเต้นรัวคือชีพจรเต้นเร็วขึ้น มีการเผาผลาญสารอาหารมาก ทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนอนไม่หลับ มือสั่นมักขี้ร้อนหงุดหงิดง่าย ซึ่งการรักษาไทรอยด์เป็นพิษทั่วไป ก็จะให้ยาที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านการทำงานของฮอร์โมน จากต่อมไทรอยด์เพื่อยับยั้งการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาใหม่ และยับยั้งการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหากกินยาเม็ดไปนานๆ อาจทำให้มีเม็ดเลือดขาวต่ำได้ หากกินยาแล้วไม่ดีขึ้น อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการกินไอโอดีนกัมมันตรังสี ระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาด้วยยา มักจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในระหว่างนี้หากลดยาไม่ได้ หรืออาการมากขึ้น มักจะทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด หรือกลืนสารรังสี วิธีนี้ไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน จากการผ่าตัด แต่มีข้อด้อยที่ว่า อาการไทรอยด์เป็นพิษจะยังไม่หายไปในทันที จะใช้เวลาในการกินยาอยู่อีกประมาณ 6 เดือน และในระยะยาวอาจ เกิดภาวะไทรอยด์ทำงานไม่เพียงพอ ต้องกินยาเข้าเสริมการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งอาจต้องกินยานี้ไปตลอดชีวิต ยารักษาไทรอยด์เป็นพิษที่ใช้กันมากที่สุดคือ ยาPTU นี้ จะรบกวนการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ โดยยับยั้งการนำเอาไอโอดีนไปสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งผลข้างเคียงของยานี้ จะทำให้เกิดผื่นที่ผิวหนัง คัน ลมพิษ ผมร่วง สีผิวหนังเข้มขึ้น เม็ดเลือดขาวลดลง  ปัจจุบันคณะกรรมการอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกาได้เตือนผู้ให้การรักษาถึงความเสี่ยง ที่ยานี้จะทำให้เกิดตับอักเสบรวม ทั้งการเสียชีวิตจากตับทำงานล้มเหลว ส่งผลให้ คณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.อเมริกา ไม่ได้แนะนำให้ผู้หญิงและเด็กใช้ PTU  รักษาไทรอยด์เป็นพิษอีกต่อไป 

herb heal health

หากพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจริงมากมาย  ที่ผู้ป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษหลายราย ได้ทดลองกินยาคาวตองแคปซูลและน้ำ เป็นการเสริมการรักษาวิธีการ ที่แพทย์รักษามาเป็นเวลานาน มาก่อนนี้แล้วและคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้นมากนัก แต่เมื่อได้กินหรือดื่มสมุนไพรคาวตองแคปซูลหรือน้ำ ไปประมาณ 1 เดือนแล้วอาการดีขึ้นเรื่อยๆชัดเจน น่าจะสืบเนื่องมาจากการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่เสียหาย และไม่สามารถควบคุมการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ได้ตามปกติ ได้ถูกซ่อมแซมด้วยสะเต็มเซลล์ที่ร่างกายผลิตมากขึ้น จากการกระตุ้นของสารเบต้ากลูแคนที่ไปกระตุ้นไขกระดูก ที่เป็นเหมือนโรงงานผลิตสะเต็มเซลล์ ให้ผลิตสะเต็มเซลล์ออกมามากขึ้น และไปช่วยให้ต่อมไทรอยด์ทำงานเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ที่เกิดจากโรคเกร็บก็ไม่เป็นข้อยกเว้นที่สะเต็มเซลล์จะเข้าไปจัดการ เพื่อให้โรคกลับสู่ภาวะปกติได้ เพราะปกติสะเต็มเซลล์จะทำงาน โดยไปปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้ม กันอันเป็นกลไกการทำงานทั่วไปของสะเต็มเซลล์อยู่แล้ว แต่หากพิจารณาว่าโรคไทรอยด์เป็นพิษที่มีต้นเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคเกรบและเรายังไม่ทราบแน่ชัด ระบบการทำงานของสะเต็มเซลล์ จะตรวจสอบพบต้นตอของโรคด้วยระบบอันซับซ้อน แล้วไปควบคุมการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย ได้เหมือนกรณีภาวะภูมิแพ้ไวเกินหรือโรคหอบหืด ที่มีสาเหตุมาจากสาเหตุแตกต่างกัน แต่กลับปรากฏว่าโรคหอบหืดที่เป็นอยู่ ก็สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้ เช่นเดียวกับหลายๆท่าน ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว หากท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจ ในหลายตอนที่ผมได้อธิบายมา เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ ของสมุนไพรคาวแคปซูลหรือน้ำว่าทำไม สามารถเข้าไปจัดการดูแลปัญหาสุขภาพของคน ที่เกิดขึ้นได้หลายอย่างเหลือเกิน ก็ขอให้ท่านนึกถึงว่าร่างกายเรานี้ เป็นเครื่องจักรมหัศจรรย์เครื่องหนึ่ง มันสามารถเติบโต มีส่วนที่สึกหรอเกิดขึ้น ซ่อมแซมตัวเองได้ตลอดเวลา และมีพลังชีวิตคอยควบคุมให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่ธรรมชาติ ได้ออกแบบไว้อยู่ตลอดเวลา หากเราปฏิบัติต่อร่างกายอย่างสอดคล้องกับที่ธรรมชาติ ได้ออกแบบไว้ โรคส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้เอง โดยไม่ต้องกินยา เหมือนกรณีที่ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ กรรมการโรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลชื่อดังของจังหวัดอยุธยา และประธานกรรมการบริหารเวลเนสซิตี้ กรุ๊ป ที่ป่วยด้วยโรคร้ายรุมเร้าถึง 6 โรค ทั้งโรคอ้วน(113 กก) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง(170/110) ไขมันในเลือดผิดปกติ ตับอักเสบรุนแรงและปริมาณเม็ดเลือดแดงมากเกินไป ซึ่งประสบการณ์ทางการแพทย์ที่สั่งสมมา ทำให้เขารู้ว่า โรคร้ายเหล่านี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดโดยการกินยา  แต่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ใช้ยารักษาตัวเอง และโรคร้ายทั้ง 6 โรคของ น.พ.บุญชัย ก็หายไปหมดภายใน 4 เดือนเท่านั้นเอง นพ. บุญชัย ยังบอกอีกว่า การใช้ยานอกจากจะแค่รักษาตามอาการ ไม่หายขาดแล้วยังมีผลข้างเคียงด้วย อวัยวะที่มันเสื่อมไปแล้วมันฟื้นไม่ได้ แต่หาก นพ.บุญชัยท่านได้ศึกษาลงลึกเรื่องของสะเต็มเซลล์ ก็จะพบความลับที่น่าแปลกใจอีกมากมาย ที่คนที่เคยเป็นโรคร้ายแรงต่างๆกลับมาเป็นคนปกติ เหมือนไม่เคยเป็นโรคอะไรมาก่อนเลย เพราะสะเต็มเซลล์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในกระแสเลือด จะทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่ง มีคำพูดประโยคหนึ่งที่พูดกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์สะเต็มเซลล์ ในต่างประเทศ ที่ผมอยากให้ท่านที่สงสัยว่า สมุนไพรคาวตองแคปซูลและน้ำ ว่าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรด้วยคำพูดที่ว่า “สะเต็มเซลล์ทำให้โรคอะไรๆดูง่ายไปหมด” เรื่องของผู้ป่วยที่พบมาในอดีต ทำให้ผมได้พัฒนาศาสตร์ทางด้านสเต็มเซลล์หรือ Stem Cell Pharmacy ให้ได้สูตรที่ดีขึ้น ครอบคลุมกลุ่มอาการต่างๆมากขึ้น เนื่องจากผู้เจ็บป่วยที่ไปพบ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นโรคเพียงชนิดเดียว บางคนมีอาการและโรครวมในตัวคราวเดียว 12 โรค การให้ยามากกว่า 3 ชนิดแก่ผู้ป่วย ถือเป็นการเพิ่มความเป็นพิษแก่ร่างกายเลยทีเดียว (จากเรื่อง อย่าให้หมอฆ่าคุณ เขียนโดย KONDO MAKOTO)

herb kaotong capsule

 

ตัวอย่างผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ

 1. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย อยู่หมู่ที่ 6 บ้านนาออก ป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ ไปตรวจที่ รพ.เหนือคลองตั้งแต่ ปี 2553 มีเหงื่อออกตามตัว เพลีย ความดันต่ำมาก(55) หมอบอกว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิต โดยกินยาเม็ดครั้งละ 6 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ถ้าวันไหไม่กินก็จะมึนหัวมาก มีอาการเหม่อลอย อาเจียน เพลียมาก สมรรถภาพทางเพศหมดไป เมื่อเริ่มกิน คาวตองฯ ไปได้ 2-3 วันแรกมีการถ่ายเหลววันละ 4 ครั้ง และมีปัสสาวะขุ่นข้นปนเหลืองกลิ่นฉุนมากรวม 3-4 วัน หลังจากนั้นก็รู้สึกตัวเบาสบายขึ้น อาการมึนงงหายไป พอกินไปเดือนที่ 3 ได้ไปตรวจที่ รพ.เหนือคลองอีกครั้งพบว่า ไม่พบอาการไทรอยด์แล้ว หมอจึงลดยาเหลือครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง ตอนนี้กินไป 5 เดือนแล้ว น้ำหนักเพิ่มจาก 49 กก.เป็น 51 กก. สามารถทำงานได้ตามปกติ ท่านผู้นี้บอกว่ามีความมั่นใจว่าจะหายแน่นอน
 2. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง อายุ 56 ปี อยู่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น เบาหวานขึ้นตา, ความดัน, ไทรอยด์ และโรคเก๊าท์  เป็นเบาหวานขึ้นตา มองไม่เห็นข้างขวา เป็นตั้งแต่อายุ 40 ผ่านมา 16 ปี ชาที่เท้า และเหนื่อยง่าย เริ่มกิน คาวตองฯ แคปซูลในเดือนแรกสายตามองชัดขึ้น มองเห็นมากขึ้น จากที่มองไม่เห็นเลย เริ่มเห็นลางๆ อาการตัวเหลือง เริ่มมีเลือดที่มือมากขึ้น ไม่เหนื่อยมากเหมือนแต่ก่อน น้ำตาลจาก 75 กิน คาวตองฯ ผ่านไป 4 วัน เปลี่ยนเป็น 120 ส่วนความดันปกติ
 3. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง อายุ 52 ปี อยู่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ไทรอยด์เป็นพิษ เนื้องอกที่โพรงมดลูก 3 ก้อน(1-3 ซม.) มีหัวใจโตมีเพลียมาก น้ำหนักลดจาก 56 กก.ลดเหลือ 45 กก.ภายใน 1 เดือน กิน คาวตองฯ แล้วนอนหลับดี กินอาหารได้ ผ่านไป 1 เดือน ค่าฮอร์โมนลดลงเร็ว หมอให้หยุดยาแก้โรคหัวใจ พอกินต่ออีก 1 เดือนก้อนเนื้อหายไป หลังกินไป 2 เดือน ตรวจเลือดใหม่ปรากฎว่าทุกอย่างเป็นปกติ น้ำหนักกลับมาเท่าเดิม
 4. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย อายุ 56 ปี อยู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มะเร็ง เป็นนิ่วในไตปวดท้องน้อยทางซ้ายตุบๆปวดมากเวลาปัสสาวะ ไมเกรนปวดหัวข้างซ้ายข้างเดียวเดียวแล้วลามไปทั้งสองข้างปวดต้องนอนทั้งวัน เป็นโรคหัวใจโต หายใจไม่อิ่มต้องหายใจทางปากช่วย ใจสั่นคิดว่าอายุคงไม่ยืน มีเข่าเสื่อมมีเสียงดังเวลาเดินมีปวดเข่ามาก กระเพาะอักเสบ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คอแห้งเพลียมากเวลาเดินต้องใช้ปากช่วยหายใจ เดินรู้สึกเบาหวิวๆ หลังกิน คาวตองฯ  ไปก็เริ่มเกิดกระทุ้ง(Healing Crisis)ตลอด 4 วัน อาการที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น ปวดมากขึ้นปวดทั้งตัวร่วมกับมีไข้ ต้องกินยาแก้ปวดช่วย หลังจากผ่านไป 7 วัน อาการทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติ สำหรับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็หายเพลีย หายใจเต็มปอดปกติ อาการปวดขาก็หายไป อาการหัวใจโตใจสั่น ก็ปกติหลังกินผ่านไป 15 วัน อาการปวดท้องน้อยทางซ้ายหลังกิน คาวตองฯ ไป 4 วัน ก็ปวดท้องน้อยมากขึ้น มีก้อนนิ่วหลุดออกมาเหมือนดินทรายปนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม หลังจากนั้น 3-4 วัน ปัสสาวะก็ใสเป็นปกติ
 5. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง อยู่ จ.สงขลา หูไม่ค่อยได้ยิน ความดันสูง นอนไม่หลับ ปวดหัวรุนแรง เป็นไทรอยด์เป็นพิษ ทำให้เหนื่อยมากจนทำงานไม่ได้ เดินก็เหนื่อย เบื่ออาหารมาก เป็นมา 10 กว่าปีพร้อมโรคความดัน ที่มีเป็นหนักเริ่มมา 2-3 เดือน พอเริ่มกิน คาวตองฯ  ไป 2-3 วัน ก็ปวดหัวอย่างรุนแรงกว่าเดิม หลังจากนั้นก็หายปวด แล้วอาการทุเลาลงกินข้าวได้อร่อยขึ้น นอนหลับได้สบาย อาหารเหนื่อยหายไปหมด สดชื่น ในเคสนี้หากมีโอกาสผมก็อยากกลับไปพบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลน่าสนใจแต่บันทึกไว้ไม่ค่อยละเอียดนัก
 6. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง อายุ 65 ปี จ.สระแก้ว ปวดขา-เข่า ถึงไหล่ ตาเป็นต้อเนื้อ ไทรอยด์เป็นพิษไม่หิวน้ำเลย เพลียลงเรื่อยๆ หัวใจเต้นแรง น้ำหนักลดเดือนละหลาย กก. นอนไม่หลับ เพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่น่าจะรอด หลังกิน คาวตองฯ  ไป 15 วัน อาการไทรอยด์ดีขึ้นมาก ไม่เพลีย กินอาหารได้มากขึ้น นอนหลับสนิท น้ำหนักเพิ่มจาก 40.3 กก.เป็น 47 กก. ผิวพรรณดีขึ้น รู้สึกดีขึ้น 50% สามีชื่อ....ก็ป่วยโดยมีเนื้องอกในสมอง กระจายไปทั่วหมดแล้ว แต่ไม่ปวด ทำให้จำอะไรไม่ได้ จำชื่อเพื่อนบ้านไม่ได้ แต่รู้สึกตัวตลอด สามีขอกิน คาวตองฯ ด้วย พอกิน ไป 15 วัน ความจำฟื้นคืนมาเรื่อยๆประมาณ 50% มีความรู้สึกคึกคักขึ้น
 7. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง อายุ 75 ปี อยู่บ้านกุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นไทรอยด์มีลักษณะบวมโตเท่าประมาณไข่เป็ด แต่ไม่เจ็บไม่ปวด โรคชักกระตุกตลอดเวลา เป็นลักษณะหัวสั่นหัวคลอน ชักกระตุกโดยไม่เลือกเวลาและชักทุกวัน ก่อนมีอาการชักจะมีอาการปวดหัวรุนแรงนำมาก่อน แล้วก็มีอาการชักกระตุกไปทั้งตัว จนหมดสติ เป็นครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง นอนไม่ได้ตามปกติ ได้รับยาจาก รพ.มากินก็พอทุเลาลงบ้าง(เคยไปชักขณะที่รอรับยาจาก รพ.)หลังจากกิน คาวตองฯ  ไปสิบวัน ก็ไม่มีชักและไม่ต้องกินยาจาก รพ.อีกแล้วตอนไปสัมภาษณ์ท่านกิน คาวตองฯ   ไปครบ 1 เดือน หายใจก็โล่งดีแล้ว    อาการชักก็ไม่กลับมาปรากฏอีกเลย
 8. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย อายุ 75 ปี อยู่ อ.ขุขันธ์ จ.ศีรษะเกษ มีอาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เจ็บปวดตามตัว มึนชาหลังเท้า โรคหัวใจ คอแห้ง เวลาทำงานทำเพลียเร็วมาก กิน คาวตองฯ ผ่านไป 2 วัน แล้วถ่ายวันละ 2 ครั้งและมากด้วย หลังจากนั้นก็กลับเป็นปกติ แล้วถ่ายมากขึ้นกินไปเดือนกว่า ก็สามารถลดยาจาก รพ.ลงครึ่งหนึ่ง น้ำลายไม่ค่อยเหนียวแล้ว หายเพลียแล้ว คิดว่าดีขึ้นประมาณ 50%(ภรรยาท่านก็มีอาการมึนชา เป็นก้อนในท้องทางซ้าย ปัสสาวะเหลือง ขอกิน คาวตองฯ ร่วมกันไป 15 วันอาการต่างๆหายไปแล้ว ปัสสาวะสีใสแล้ว กินไปเดือนกว่าอาการดีขึ้น ประมาณ 80% )
 9. แม่ฉลวย อายุ 56 ปี อยู่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น เบาหวานขึ้นตา, ความดัน, ไทรอยด์ และโรคเก๊าท์เป็นเบาหวานขึ้นตา มองไม่เห็นข้างขวา เป็นตั้งแต่อายุ 40 ผ่านมา 16 ปี ชาที่เท้า และเหนื่อยง่ายเริ่มกิน คาวตองเดือนแรกสายตามองชัดขึ้น มองเห็นมากขึ้น จากที่มองไม่เห็นเลย เริ่มเห็นลางๆ อาการตัวเหลือง เริ่มมีเลือดที่มือมากขึ้น ไม่เหนื่อยมากเหมือนแต่ก่อน น้ำตาลจาก 75 กิน คาวตองผ่านไป 4 วัน มี 120 ความดันปกติ ………………….. เรื่องของผู้ป่วยที่พบมาในอดีต ทำให้ผมได้พัฒนาศาสตร์ทางด้านสเต็มเซลล์หรือ Stem Cell Pharmacy ให้ได้สูตรที่ดีขึ้น ครอบคลุมกลุ่มอาการต่างๆมากขึ้น เนื่องจากผู้เจ็บป่วยที่ไปพบ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นโรคเพียงชนิดเดียว บางคนมีอาการและโรครวมในตัวคราวเดียว 12 โรค การให้ยามากกว่า 3 ชนิดแก่ผู้ป่วย ถือเป็นการเพิ่มความเป็นพิษแก่ร่างกายเลยทีเดียว (จากเรื่อง อย่าให้หมอฆ่าคุณ เขียนโดย KONDO MAKOTO)
 10. แม่พานทอง อายุ 52 ปี อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ไทรอยด์เป็นพิษ เนื้องอกที่โพรงมดลูก 3 ก้อน(1-3 ซม.) มีหัวใจโตมีเพลียมาก น้ำหนักลดจาก 56 กก.ลดเหลือ 45 กก.ภายใน 1 เดือน กิน คาวตองแล้วนอนหลับดี กินอาหารได้ ผ่านไป 1 เดือน ค่าฮอร์โมนลดลงเร็ว หมอให้หยุดยาแก้โรคหัวใจกินต่ออีก 1 เดือนก้อนเนื้อหายไป หลังกิน คาวตองไป 2 เดือน ตรวจเลือดใหม่ปรากฎว่าทุกอย่างเป็นปกติ น้ำหนักกลับมาเท่าเดิม
 11. พ่อน้อยอายุ 56 ปี อยู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มะเร็ง เป็นนิ่วในไตปวดท้องน้อยทางซ้ายตุบๆปวดมากเวลาปัสสาวะ ไมเกรนปวดหัวข้างซ้ายข้างเดียวเดียวแล้วลามไปทั้งสองข้างปวดต้องนอนทั้งวัน หัวใจโตหายใจไม่อิ่มต้องหายใจทางปากช่วย ใจสั่นคิดว่าอายุคงไม่ยืน มีเข่าเสื่อมมีเสียงดังเวลาเดินมีปวดเข่ามาก กระเพาะอักเสบ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คอแห้งเพลียมากเวลาเดินต้องใช้ปากช่วยหายใจ เดินรู้สึกเบาหวิวๆ หลังกิน คาวตองไปก็เริ่มเกิดกระทุ้งตลอด 4 วัน อาการที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น ปวดมากขึ้นปวดทั้งตัวร่วมกับมีไข้ ต้องกินยาแก้ปวดช่วย หลังจากผ่านไป 7 วัน อาการทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติ สำหรับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็หายเพลีย หายใจเต็มปอดปกติ อาการปวดขาก็หายไป อาการหัวใจโตใจสั่น ก็ปกติหลังกินผ่านไป 15 วัน อาการปวดท้องน้อยทางซ้ายหลังกิน คาวตองไป 4 วัน ก็ปวดท้องน้อยมากขึ้น มีก้อนนิ่วหลุดออกมาเหมือนดินทรายปนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม หลังจากนั้น 3-4 วัน ปัสสาวะก็ใสเป็นปกติ
 12. พ่อน้อยอายุ 56 ปี อยู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มะเร็ง เป็นนิ่วในไตปวดท้องน้อยทางซ้ายตุบๆปวดมากเวลาปัสสาวะ ไมเกรนปวดหัวข้างซ้ายข้างเดียวเดียวแล้วลามไปทั้งสองข้างปวดต้องนอนทั้งวัน หัวใจโตหายใจไม่อิ่มต้องหายใจทางปากช่วย ใจสั่นคิดว่าอายุคงไม่ยืน มีเข่าเสื่อมมีเสียงดังเวลาเดินมีปวดเข่ามาก กระเพาะอักเสบ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คอแห้งเพลียมากเวลาเดินต้องใช้ปากช่วยหายใจ เดินรู้สึกเบาหวิวๆ หลังกิน คาวตองไปก็เริ่มเกิดกระทุ้งตลอด 4 วัน อาการที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น ปวดมากขึ้นปวดทั้งตัวร่วมกับมีไข้ ต้องกินยาแก้ปวดช่วย หลังจากผ่านไป 7 วัน อาการทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติ สำหรับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็หายเพลีย หายใจเต็มปอดปกติ อาการปวดขาก็หายไป อาการหัวใจโตใจสั่น ก็ปกติหลังกินผ่านไป 15 วัน อาการปวดท้องน้อยทางซ้ายหลังกิน คาวตองไป 4 วัน ก็ปวดท้องน้อยมากขึ้น มีก้อนนิ่วหลุดออกมาเหมือนดินทรายปนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม หลังจากนั้น 3-4 วัน ปัสสาวะก็ใสเป็นปกติ
 13. พ่อน้อยอายุ 56 ปี อยู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มะเร็ง เป็นนิ่วในไตปวดท้องน้อยทางซ้ายตุบๆปวดมากเวลาปัสสาวะ ไมเกรนปวดหัวข้างซ้ายข้างเดียวเดียวแล้วลามไปทั้งสองข้างปวดต้องนอนทั้งวัน หัวใจโตหายใจไม่อิ่มต้องหายใจทางปากช่วย ใจสั่นคิดว่าอายุคงไม่ยืน มีเข่าเสื่อมมีเสียงดังเวลาเดินมีปวดเข่ามาก กระเพาะอักเสบ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คอแห้งเพลียมากเวลาเดินต้องใช้ปากช่วยหายใจ เดินรู้สึกเบาหวิวๆ หลังกิน คาวตองไปก็เริ่มเกิดกระทุ้งตลอด 4 วัน อาการที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น ปวดมากขึ้นปวดทั้งตัวร่วมกับมีไข้ ต้องกินยาแก้ปวดช่วย หลังจากผ่านไป 7 วัน อาการทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติ สำหรับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็หายเพลีย หายใจเต็มปอดปกติ อาการปวดขาก็หายไป อาการหัวใจโตใจสั่น ก็ปกติหลังกินผ่านไป 15 วัน อาการปวดท้องน้อยทางซ้ายหลังกิน คาวตองไป 4 วัน ก็ปวดท้องน้อยมากขึ้น มีก้อนนิ่วหลุดออกมาเหมือนดินทรายปนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม หลังจากนั้น 3-4 วัน ปัสสาวะก็ใสเป็นปกติ
 14. พ่อน้อยอายุ 56 ปี อยู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มะเร็ง เป็นนิ่วในไตปวดท้องน้อยทางซ้ายตุบๆปวดมากเวลาปัสสาวะ ไมเกรนปวดหัวข้างซ้ายข้างเดียวเดียวแล้วลามไปทั้งสองข้างปวดต้องนอนทั้งวัน หัวใจโตหายใจไม่อิ่มต้องหายใจทางปากช่วย ใจสั่นคิดว่าอายุคงไม่ยืน มีเข่าเสื่อมมีเสียงดังเวลาเดินมีปวดเข่ามาก กระเพาะอักเสบ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คอแห้งเพลียมากเวลาเดินต้องใช้ปากช่วยหายใจ เดินรู้สึกเบาหวิวๆ หลังกิน คาวตองไปก็เริ่มเกิดกระทุ้งตลอด 4 วัน อาการที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น ปวดมากขึ้นปวดทั้งตัวร่วมกับมีไข้ ต้องกินยาแก้ปวดช่วย หลังจากผ่านไป 7 วัน อาการทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติ สำหรับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็หายเพลีย หายใจเต็มปอดปกติ อาการปวดขาก็หายไป อาการหัวใจโตใจสั่น ก็ปกติหลังกินผ่านไป 15 วัน อาการปวดท้องน้อยทางซ้ายหลังกิน คาวตองไป 4 วัน ก็ปวดท้องน้อยมากขึ้น มีก้อนนิ่วหลุดออกมาเหมือนดินทรายปนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม หลังจากนั้น 3-4 วัน ปัสสาวะก็ใสเป็นปกติ
 15. ยายสำลี อายุ 75 ปี อยู่บ้านกุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นไทรอยด์มีลักษณะบวมโตเท่าประมาณไข่เป็ด แต่ไม่เจ็บไม่ปวด โรคชักกระตุกตลอดเวลา เป็นลักษณะหัวสั่นหัวคลอน ชักกระตุกโดยไม่เลือกเวลาและชักทุกวัน ก่อนมีอาการชักจะมีอาการปวดหัวรุนแรงนำมาก่อน แล้วก็มีอาการชักกระตุกไปทั้งตัว จนหมดสติ เป็นครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง นอนไม่ได้ตามปกติ ได้รับยาจาก รพ.มากินก็พอทุเลาลงบ้าง(เคยไปชักขณะที่รอรับยาจาก รพ.)หลังจากกิน คาวตองไปสิบวัน ก็ไม่มีชักและไม่ต้องกินยาจาก รพ.อีกแล้วตอนไปสัมภาษณ์ยายสำลีกิน คาวตองไป 1 เดือน หายใจก็โล่งดีแล้ว    อาการชักก็ไม่กลับมาปรากฏอีกเลย
 16. คุณตาลอายุ 75 ปี อ.ขุขันธ์ จ.ศีรษะเกษ มีอาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เจ็บปวดตามตัว มึนชาหลังเท้า โรคหัวใจ (ยายมึนชา เป็นก้อนในท้องทางซ้าย ปัสสาวะเหลือง กิน คาวตอง15 วันอาการต่างๆหายไปแล้ว ปัสสาวะสีใสแล้ว กินไปเดือนกว่าอาการดีขึ้น ประมาณ 80% ) คอแห้ง เวลาทำงานทำเพลียเร็วมาก กิน คาวตองผ่านไป 2 วัน แล้วถ่ายวันละ 2 ครั้งและมากด้วย หลังจากนั้นก็กลับเป็นปกติ แล้วถ่ายมากขึ้นกินไปเดือนกว่า ก็สามารถลดยาจาก รพ.ลงครึ่งหนึ่ง น้ำลายไม่ค่อยเหนียวแล้ว หายเพลียแล้ว คิดว่าดีขึ้นประมาณ 50%
 17. บังหมาน อายุ 50 ปี อยู่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (โทรศัพท์ 083-1730xxx) ป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ ไปตรวจที่ รพ.แห่งหนึ่ง มีเหงื่อออกตามตัว เพลีย ความดันต่ำมาก(55) หมอบอกว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิต โดยกินยาเม็ดครั้งละ 6 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ถ้าวันไหนไม่กินก็จะมึนหัวมาก เหม่อลอย อาเจียน เพลียมาก สมรรถภาพทางเพศหมดไป ได้ฟังบทสัมภาษณ์แม่ชีจำเนียร วัดถ้ำเสือ ก็อยากทดลอง จึงได้ทดลองกิน คาวตองดู เมื่อเริ่มแรก 2-3 วันมีการถ่ายเหลววันละ 4 ครั้ง และมีปัสสาวะขุ่นข้นปนเหลืองกลิ่นฉุนมากรวม 3-4 วันหลังจากนั้นก็รู้สึกตัวเบาสบายขึ้น อาการมึนงงหายไป พอกินเดือนที่ 3 ได้ไปตรวจที่ รพ.เหนือคลองอีกครั้งพบว่า ไม่พบอาการไทรอยด์แล้ว หมอจึงลดยาเหลือครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง เมื่อ กินไป 5 เดือนแล้ว น้ำหนักเพิ่มจาก 49 กก.เป็น 51 กก. สามารถทำงานได้ตามปกติ มีความมั่นใจว่าจะหายแน่นอน
 18. บังหมาน อายุ 50 ปี อยู่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (โทรศัพท์ 083-1730xxx) ป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ ไปตรวจที่ รพ.แห่งหนึ่ง มีเหงื่อออกตามตัว เพลีย ความดันต่ำมาก(55) หมอบอกว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิต โดยกินยาเม็ดครั้งละ 6 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ถ้าวันไหนไม่กินก็จะมึนหัวมาก เหม่อลอย อาเจียน เพลียมาก สมรรถภาพทางเพศหมดไป ได้ฟังบทสัมภาษณ์แม่ชีจำเนียร วัดถ้ำเสือ ก็อยากทดลอง จึงได้ทดลองกิน คาวตองดู เมื่อเริ่มแรก 2-3 วันมีการถ่ายเหลววันละ 4 ครั้ง และมีปัสสาวะขุ่นข้นปนเหลืองกลิ่นฉุนมากรวม 3-4 วันหลังจากนั้นก็รู้สึกตัวเบาสบายขึ้น อาการมึนงงหายไป พอกินเดือนที่ 3 ได้ไปตรวจที่ รพ.เหนือคลองอีกครั้งพบว่า ไม่พบอาการไทรอยด์แล้ว หมอจึงลดยาเหลือครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง เมื่อ กินไป 5 เดือนแล้ว น้ำหนักเพิ่มจาก 49 กก.เป็น 51 กก. สามารถทำงานได้ตามปกติ มีความมั่นใจว่าจะหายแน่นอน
 1. ท่านที่มีปัญหาสุขภาพจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย อยู่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ตเป็นไทรอยด์เป็นพิษ ภูมิแพ้ แพ้สารเคมี 4-5 ปี ไปตรวจ ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต ได้ยามากินที่บ้าน อาการก็ไม่ดีขึ้น ก่อนป่วย น้ำหนักตัว 43 กก. พอป่วยน้ำหนักลดเหลือ 37 กก.เหนื่อยง่าย กินอาหารได้น้อย ทำให้ทำประมงไม่ได้ ภูมิแพ้เป็นหลังจากเป็นไทรอยด์เป็นพิษ กินยาไทรอยด์อาการก็ดีขึ้นบ้าง กินมากวันละ 10 เม็ดนานประมาณ 2 ปี แต่หากไม่กินยา จะกินอาหารติดคอ กินของแข็งไม่ได้เลย กินยาอาการก็ไม่หาย หลังกิน คาวตองฯ ประมาณ 1 เดือน ภูมิแพ้ อาการปวดเมื่อยเริ่มดีขึ้น อาการกินอาหารติดคอเริ่มดีขึ้น เมื่อกินต่อมาเรื่อยๆ ภูมิแพ้ก็หายไป ไม่เหนื่อยอีกแล้ว

herbthailand.คาวตอง

ติดต่อรายละเอียด

 Tel. 081 4726987 (Dtac); 081 1639887(Ais)  

 email: panu009@gmail.com

 https://web.facebook.com/chiangmaiassetworld/

QrCode ,panu0010,cm-estate

 Line Id: panu0010


FBS BANNER, FOREX BROKER

บ้านพร้อมสวนกาแฟ เชียงใหม่

28rai coffeefarm Tepsadej, Chiangmai.

House on Highland with Coffee Plantation, Doisaket, Chiangmai.

สวนลิ้นจี่บนเนินเขา 4 ไร่

4rai Hillslope Lychee PongValley, chiangmai.

ใกล้รีสอร์ทในหุบเขาบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ตึกแถวติดถนนห้วยแก้ว

22sqw Shophouse Hoikeaw.ChiangmaiCity

ด้านหลังติดถนนศิริมังคลาจารย์ - ย่านนิมมานเหมินท์

9 Rooms guesthouse

guesthouse4sale santitham chiangmai. realestate.

with a restaurant near Kad Suan Kaew, city - Chiang Mai

Nimmana Condo

47sqm Nimana condominium,chiangmai properties.

คอนโดฯย่านนิมมานฯ พร้อมเข้าอยู่

HFM Top up Bonus
gofx.com

GOFX double bonus, Forex trade.

Resort for sale, Chiangmai.

hotel, Pattaya Trip

ขายตึกแถวต่ำกว่าราคาประเมิน

TownhomwBuilding chomJan chiangmaicity. properties.

Shophouse for sale near Chiangmai Airport, City.

ขายคอนโดมิเนียม

innovest

บ้านโครงการจัดสรรคุณภาพ ใกล้เมือง

VintageHome Sankampeang BaanNaChuen Chiangmai.thailand

ขายอพาร์ทเม้นท์
ขายอพาร์ทเม้นท์ใกล้มหาวิทยาลัย

1rai Apartment MaeJoUniversity 68rooms, Chiangmai.

ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ประกาศล่าสุด

GoFx copy trade

FXpro Forex

บ้านติดแม่น้ำปิง พื้นไม้สักทอง อ.สารภี

teak would house in chiangmai, Thailand.

ติดแม่น้ำปิง 5 ห้องนอน

Saraphi-ChiangMai.

10rai Tawangtal building Chiangmai

Resort building for accommodations business. Outer ring Road.

Doisaket - Chiangmai. Properties.

Creekside resort, Chiangmai.

Resort Projects. Doi Saket, Chiangmai.

ไร่กาแฟอราบิก้า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

CoffeeFarm Tepadej Chiangmai, properties.

ไร่กาแฟอราบิก้าสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 ม. 

ขายที่ดินหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

NongTong Hangdong2rai,chiangmai land.

หลังตลาดต้นโชค ใกล้สถานีตำรวจหนองตอง

ตึกแถวให้เช่า มีที่จอดรถ

ShopHouse 2Unit ManeeNopparat ChiangmaiCity

ตึกแถว 2 คูหาทะลุถึงกัน ประตูช้างเผือก